Top 4 Types of products of Acko insurance in marathi | Acko insurance चे प्रकार कोणते आहेत

Top 4 Types of products of Acko insurance in marathi | Acko insurance चे प्रकार कोणते आहेत | acko insurance ही विमा कंपनी IRDAI या शासकीय नियामक संस्थेशी सलग्न आहे| acko insurance आपले सर्व व्यवहार online पोर्टल द्वारे काम करत विमा क्षेत्रास digitally सशक्त बनवले आहे| कंपनी अधिक तेजीने व गतीने वाढत आहे|

Top 4 Types of products of acko insurance

acko insurance आपणास चार प्रकारच्या सुविधा देते| ४ क्षेत्राकरिता insurance कवर आपणास पुरवत आहे|


Car and Taxi insurance Acko | Acko New Car insurance

motor insurance मध्ये कंपनी ३ प्रकारचे insurance आपणास सुचवते| खाली सुचवलेल्या ३ प्रकारांमध्ये आपण insurance घेवू शकता| कोणताही अपघात जेव्हा होतो तेव्हा ३ प्रकारच्या संभावना insurance संबधित असतात| एक म्हणजे third party loss अथवा विमाधारक अथवा वाहन चालक याचे नुकसान किंव्हा दोन्हीचे नुकसान| ह्या तिन ही संभावना पाहून ह्यामध्ये insurance पुरविले जातात|


comprehensive car insurance acko

याविमा प्रकारामध्ये जेव्हा अपघात होतो तेव्हा  third party loss यामध्ये third party individual मृत्यू अथवा third party च्या गाडी चे नुकसान बघितले जाते सोबत विमाधारकाचे देखील नुकसान गृहीत धरले जाते| comprehensive plan हा दोन्ही party ना कंपनी सदर विमा नुकसानभरपाई देत असल्यामुळे हा विमा कवर घेण्याबाबत लोकांचा कल ज्यास्त आहे|


third party car insurance acko

सदर विमा घेतल्यानंतर जर आपल्या गाडीचा अपघात झाल्यास third party व्यक्तीस म्हणजेच ज्या व्यक्ती सोबत तुमचा accident झाला आहे अश्या व्यक्तीस सदर विमा कवर मिळतो| परंतु third party car insurance विमा कवर मध्ये विमाधारकास कोणताही लाभ मिळत नाही याची नोंद घ्यावी| शासनाने सदर third party car insurance २०१८ नंतर घेण्यात येणाऱ्या सर्व गाड्यांना बंधन कारक केला आहे|


commercial car insurance

यामध्ये विमाधारकास व त्याच्या वाहनास विमा सुरक्षा पुरवली जाते| विमाधारकाचा accident झाल्यास विमाधारक अथवा विमाधारकाच्या गाडीचे नुकसान झाल्यास सदर विमा कवर नुसार सुरक्षा प्रधान करतो| परंतु आपणाकडे third party insurance कवर असणे देखील बंधनकारक आहे अन्यथा motor vehicle act १९८८ नुसार आपणास ३ महिने तुरुंगवास सामाजिक काम व 2000 रुपये दंड यापैकी एक अथवा दोन्ही शिक्षा होवू शकतात| यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे आपल्या वाहनाचे नुकसान देखील ग्राह्य धरले जाते|


Bike Insurance Acko | Acko Insurance Bike | Acko Insurance for bike

आपण जि माहिती कार विमा प्रकारांमध्ये पाहिली त्याच धर्तीवर acko bike insurance विमा कवर मध्ये गृहीत धरली जाते| विमाधारक व third party व्यक्ती सुरक्षा प्रधान करण्यासाठी comprehensive plan हा विमा प्रकार उपयोगी पडतो| यामध्ये विमाधारकाच्या व third party व्यक्तीच्या वाहनाचा देखील विमा कवर ह्यात दिला जातो| तसेच third party विमा कवर मध्ये फक्त third party individual व त्याच्या वाहनास देखील विमा लाभ मिळतो|

comprehensive bike insurance acko

third party bike insurance acko

personal accident cover acko


Health insurance Acko health insurance

यामध्ये आपल्या आयुष्यात काही अचानक आरोग्याशी संबधित समस्या निर्माण होतात तेव्हा ह्या कवर चा आपणास उपयोग होवू शकतो| यामध्ये दुखापत, आजारपण, किव्हा अचानक निर्माण होणाऱ्या वैद्यकीय आपत्कालीन समस्या याचा समावेश होतो| ह्यामध्ये मिळणाऱ्या सुविधा ह्यात ICU charges, pre and post hospitalization, daycare procedure, Home treatment, Ayush treatment, Ambulance charges, तसेच इतर ही काही सुविधा ज्यामध्ये विमाधारकाची आवशकता व आरोग्य विमा या नुसार बदलतात| acko health insurance मध्ये मुख्य तीन विमा कवर दिले जातात|


Acko Arogya sanjivani policy

IRDAI या शासकीय विमा नियामक संस्थेने आरोग्याबाबातीत काही नियम घालून दिले आहेत ज्यानुसार सर्व विमा कंपनीस सदर नियमाचे पालन करावे लागते| acko insurance आपल्या Arogya sanjivani policy सर्वात कामी premium लागू करते ज्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना सदर विमा लाभ घेण शक्य होते| आपण acko insurance Arogya sanjivani policy मध्ये ३०९९ रुपये घेवू शकता| acko insurance ६५०० पेक्षा ज्यास्त दवाखान्यासोबत जोडली आहे| acko insurance call center सेवा २४/७ चालू असते|


Group medical cover

सदर कवर कंपनीमध्ये कामगार वर्गांसाठी घेतला जातो| सदर Group medical cover मध्ये ६५००+ दवाखान्यामध्ये आपण आरोग्याबाबत च सेवा घेवू शकता| त्याचबरोबर याकरिता ३५०००+ अधिक medical स्टाफ चा आपणास सल्ला व मदत घेता येईल| त्याचबरोबर acko insurance सोबत 4500+ अधिक laboratories जोडल्या आहेत|


Electronic insurance Acko

Mobile protection | Acko Mobile

जेव्हा आपण mobile घेता तेव्हा acko insurance आपणास mobile protection करिता विमा संरक्षण दिले जाते| यामध्ये जेव्हा आपल्याकडून अनवधानाने फोन ब्रेक अथवा खराब झाल्यास दुरुस्ती करिता सदर विमा लाभ घेता येईल|

Applaince protection

जेव्हा आपण कोणतीही वस्तू उदा. इलेक्ट्रोनिक applainces घेता तेव्हा acko insurance आपणास Applaince protection करिता विमा संरक्षण दिले जाते| यामध्ये जेव्हा आपल्याकडून अनवधानाने वस्तू ब्रेक अथवा खराब झाल्यास दुरुस्ती करिता सदर विमा लाभ घेता येईल|

कोणताही विमा घेत असताना काही गोष्टींची काळजी घेण जरुरी आहे त्याकरिता avoid 5 mistakes येथे नक्की भेट द्या|


Acko insurance promo code | what is acko insurance promo code, offers and coupan code

Acko insurance नेहमीच आपल्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी ऑफर्स, कुपन कोड व प्रोमो कोड acko bike insurance offers, coupon code, promo code देत असते| ज्यामध्ये कंपनीचे काही नियम आहेत त्यामध्ये आपण पात्र असायला हवे| तसेच कंपनीने काही rules and regulations form केले आहेत| ज्याद्वारे आपण सदर प्रोमो कोडसाठी पात्र होवू शकता|

सदर प्रोमो कोड वेळेनुसार बदलत असतात| त्याकरिता आपण खालील दिलेले नियम पाहु शकता त्यानुसार कंपनीच्या promo code साठी apply करू शकता|

rules and regulations for applying acko bike insurance offers, coupon code, promo code

 • acko insurance promo code व offers ह्या मर्यादित काळासाठी असतात तसेच काही दिवसात जुन्या offers व प्रोमो कडेस बदलून त्या ठिकाणी नाविन येत असतात| त्यामुळे जेव्हा ऑफर चालू असते तेव्हा त्याचा फायदा घ्यावा|
 • कंपनी कडून जेव्हा नवीन कार insurance घ्याल तेव्हा आपणास acko insurance promo code लागू होईल तसेच आपण जुना insurance renewal जेव्हा कराल तेव्हा आपणास acko insurance renewal प्रोमो कोड लागू होईल| renewal साठी लागू असलेला promo code नवीन कार insurance साठी लागू होणार नाही| त्याठिकाणी आपणास नवीन प्रोमो कोड घ्यावा|
 • कोणताही customer फक्त एकदाच सदर प्रोमो कोड वापरू शकतो|
 • आपणास जी acko insurance discount offer मिळणार आहे ती 200 रुपयांपर्यंत असेल| तर काही renewal promo code हे ३०० रुपया पर्यंत लागू आहेत| यामध्ये एक नियम असा आहे कि आपण फक्त acko insurance policy renewal मध्येच सदर प्रोमो कोड चा लाभ घेवू शकतो| तसेच जो insurance policy discount आपणास मिळणार आहेत त्यामध्ये GST cut करून केलेला असतो|
 • सदर promo code comprehensive insurance policy व own damage insurance policy मध्ये मिळेल|
 • सदर offers व plans हे आपण जेव्हा policy घ्यासाठी प्रयत्न कराल तेव्हा कोणता आहे तपासून पाहावे| जेणेकरून आपणास उत्तम acko insurance promo code व offers मिळतील|

Acko Life Insurance

अद्याप acko insurance हि कंपनी जीवन विमा प्रधान करत नाही| अथवा जीवन विमा संबधित इतर विमा प्रकार ग्राहकास देत नाही|

Acko General Insurance

acko general insurance कंपनी असून कंपनी ह्या प्रकारात wide range मध्ये insurance कवर पुरवते| तसेच कंपनी discount offers देखील ग्राहकांना देत असते| कंपनी सध्या कोणकोणते insurance कवर देते याबाबत सविस्तर चर्चा आपण वरती केली आहे|

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न – FAQ

acko insurance या कंपनीचा claim settlement ratio किती आहे?

acko insurance कंपनीचा claim settlement ratio FY २०१९-२० मध्ये ९५ % आहे

acko insurance कंपनीचे किती hospital सोबत tieup आहे

६५००+ अधिक hospital सोबत acko insurance कंपनी काम करते


 • Honda ends its diesel engine lineup due to new Real Driving Emissions rules
  Honda ends its diesel engine lineup in India | Honda ends its diesel engine lineup due to new Real Driving Emissions rules | The Japanese automaker will stop producing its 1.5-litre i-DTEC diesel engine, which is currently available in the Amaze, City (fifth generation), and WR-V SUV, before the Real Driving Emissions (RDE) rules in India go into effect in April 2023. Numerous diesel models from various brands have been discontinued as a result of the new RDE rules, which require significant investments in upgrading diesel engines to comply with the strict new emission regulations.  For instance, the premium i20 hatchback is scheduled to lose this choice after the Hyundai Grand i10, Nios, and Aura compact sedans quietly discontinued their diesel engine offerings earlier this year. Customers in India can still purchase diesel Hondas until the end of March 2023, but the business planned to sell out of its diesel stock at dealerships all around the nation exactly three years after the BS VI emission norms were required starting on April 1, 2020. Select Amaze compact sedan models including the diesel-powered WR-V have already been discontinued by Honda Cars India. The current generation Jazz, WR-V, and City (fourth generation) are also being phased out by the automaker since the three models are nearing the end of their lifespans. Between December 2022 and February 2023, the diesel versions in the remaining portfolio will reach the end of their service life. According to Autocar Professional, once the BS VI emission standards went into effect in April 2020, the 1.5liter diesel engine accounted for 21% of Honda’s overall car sales. However, due to a shift in consumer preference toward petroleum cars, this percentage has further decreased to only 7% of its total sales. Between CY2020 and CY2022, HCIL recorded sales of roughly 30,000 to 35,000 diesel automobiles. In 2013, Honda launched the first-generation Amaze compact sedan in India, introducing the 1.5-liter diesel engine known as “i-DTEC.” According to the manufacturer, the BS VI-compliant engine generates 24.1 kpl in the bigger …

  Read more

 • Greg Abbott will be elected to a third term as governor of Texas
  According to NBC predictions, Republican Greg Abbott will be elected to a third term as governor of Texas, defeating Democrat Beto O’Rourke. The second-longest-serving governor in Texas is Abbott. According to pre-election day polls, Abbott was ahead by 2 to 13 percentage points. Abbott triumphed in his prior contests in 2014 and 2018 by margins …

  Read more

 • Scorpio s11 price and specifications
  Scorpio s11 price, Scorpio s11 price in India, Scorpio s11 price in Mumbai, Scorpio s11 price in New Delhi, Scorpio s11 price in Jodhpur, Scorpio s11 price in Chennai, Scorpio s11 price in Bangalore, Scorpio s11 price in Patna, Top model Scorpio s11 price Scorpio s11 price Scorpio s11 price key Specifications
 • Force Gurkha five-door spied recently at dealership
  The Force Gurkha’s five-door variant was spotted at a dealership, which suggests that the car’s market debut is getting closer. Force Gurkha five-door spied recently at dealership In many aspects, the five-door Gurkha resembles its three-door sibling. Its front end, headlights, bumpers, taillights, and snorkel intake all seem to have been taken directly from another …

  Read more

 • 2023 Maruti Baleno Cross Spied, know more specs
  Maruti YTB SUV 2023 (Baleno Cross) Spied The Maruti Baleno Cross Coupe is expected to make its premiere at the 2023 Auto Expo in January, however, the launch date may be postponed. Between the Brezza and Grand Vitara, it will be placed above the Baleno hatchback. It will be offered for sale through the company’s …

  Read more