फोनपे आरोग्य विमा [AAROGY VIMA] पोलिसी | Phone Pe best ever Rs. 241 Health Insurance policy | PhonePe types of insurance

फोनपे आरोग्य विमा [AAROGY VIMA] पाँलिसी | Phone Pe  Rs. 241 Health Insurance policy | PhonePe types of insurance | फोनपे साध्या व अगदी सोप्या पद्धतीने आयुष्याची व्याख्या करत आहे व त्यामध्ये insurance चे महत्व किती आहे हे पटवून देत आहे| फोन पे च्या भाषेत “आयुष्य एकप्रकार ची अनिश्चितता, ज्यामध्ये आपण लग्न करतो, आपणास उत्तम job देखील मिळतो| सगळ कस एकदम भारी चालू आहे, असे असताना आपल्या आयुष्यात आजार येतात| आपल्या घराचं पुरात अथवा भूकंपात नुकसान होत, आपल्या गाडीचा हि accident होतो, अन ह्या सर्व गोष्टी घडतात तेव्हा आपल्या आयुष्यात येणाऱ्या आर्थिक संतास आपण थांबवू शकत नाही|

अश्या वेळी आपल्या आयुष्यात विमा असण खूप गरजेच आहे| आपल्या आयुष्यात येणाऱ्या संकटाना आपण थांबवू शकत नाही| परंतु त्यानंतर येणाऱ्या आयुष्यास सावरण्यासाठी योग्य पूर्तता करण आपल्या हातात आहे| अन म्हणून पुन्हा एकदा सांगावस वाटते विमा घेण खूप गरजेच व आवश्यक आहे| PhonePe कंपनी ने एप्रिल व ऑगस्ट २०२१ मध्ये ५ लाखांपेक्षा ज्यास्त policies विकल्या आहेत|

फोनपे देणार ४ विमा प्रकारचा लाभ | Phonepe gives 4 insurance benefits | PhonePe types of insurance

 • life insurance
 • health insurance
 • motor insurance
 • travel insurance

4 types of life insurance offered by PhonePe | PhonePe life insurance 4 types

Life Insurance

जीवन विमा या प्रकारामध्ये चार मुख्य विंमा प्रकार आहे ज्यामध्ये फोनपे आपणास जीवन विमा याच्याशी संबधित कवर देतो|  

१ year term life insurance

नेहमी दिला जाणाऱ्या term insurance व ह्या १ year term life insurance मध्ये फरक असा आहे| सदर विमा हा एक वर्षासाठी असून विमा धारकास policy संपण्या पूर्वी सदर विमा renew करणे आवश्यक आहे| हा विमा कवर घेण्यासाठी ५ वर्षापासून ते ८० वर्षापर्यंत विमाधारकाचे वय असावे| विमाधारकाचा आकस्मित मृत्यू झाल्यास विमाधारकाच्या वारसांना सदर विमा रक्कम दिली जाईल|

तसेच या प्लान सोबत आपणास income tax act section ८०c व १० (१० D) च्या कलमानुसार विमाधारकास tax benefits लाभ घेता येतो|

Why should one enroll Term insurance plan

Sr. No.features
01Easy and paperless work
02Low premium Rs. 880  to sum assured 5 lakh
03Available to all phone pe users from ages 18 to 50
04Sum assured range 1 lakh to 20 lakh
05Cover natural death, accidents, illness and natural calamities
PhonePe Term Insurance features
 • हा plan काही बाबींसाठी लागू पडत नाही यामध्ये विमाधारकाने विमा घेतलेल्या तारखेपासून १ वर्षाच्या आत आत्महत्या केल्यास सदर व्यक्तीस ह्या विम्या अंतर्गत येणारे फायदे मिळत नाही|
 • विमा घेतलेल्या तारखेपासून पुढील ४५ दिवसात जर मृत्यू झाल्यास सदर विमा धारकास १ year term insurance policy चा लाभ मिळत नाही|

personal accident insurance

आपल्या भविष्याचा विचार करता ह्या policy साठी आपण विचार करू शकतो| अपघातामध्ये विमाधारकाचा मृत्यु झाल्यास अथवा कायम स्वरूपी अपंगत्व आल्यास सदर policy चा विधाराकास अथवा विमाधारकाच्या वारसांना त्याचा लाभ मिळतो| यामध्ये मुलांच्या शिक्षणसाठी देखील तजवीज केली आहे| भविष्यात येणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून सदर policy आपली सुरक्षा करतो| ह्यामध्ये खालील बाबी समाविष्ट आहेत|

 • अपघाती मृत्यु झाल्यास sum assured रक्कम विमा धारकाच्या वारसांना मिळते|
 • कायम स्वरूपी अपंगत्व आल्यास|
 • कोणतीही तपासणीसाठी वाट न बघता काही मिनिटात policy प्रोसेस चालू केली जाते|

खालील बाबी accident कवर मध्ये समविष्ट होत नाहीत | which are things not cover under accident policy

 • विमा policy दरम्यान स्वता केलेल्या जखमा, स्वताकडून झालेले अपघात (intentional injuries by self) ह्यात समाविष्ट होत नाहीत|
 • death by suicide – ह्या विमा कवर मध्ये विमाधारकाने आत्महत्या केल्यास विमाधारकाच्या वारसांना कोणताही लाभ मिळत नाही
 • damage during civil or foreign
 • नशा अथवा व्यसन करून गाडी चालवत असल्यास
 • सामाजिक ठिकाणी हिंसात्मक कृती करताना मृत्यु झाल्यास
 • आर्मी मध्ये नोकरी करत असताना मृत्यु झाल्यास
 • Adventure sports मधून अपघात झाल्यास
 • प्रस्तुती व बाळंतपणात येणारे अपघात
 • पूर्वीचा उपलब्ध असलेला आजार

Term Insurance

१ year term insurance plan व हा term insurance यामध्ये तसा ज्यास्त फरक नाही परंतु असे म्हणता येईल कि, १ year term insurance plan मध्ये आपणास medical checkup करण्याची गरज नाही परंतु term insurance plan मध्ये आपणास medical checkup करावी लागेल|

१ year term insurance plan मध्ये अपणास policy प्रत्येक वर्षी renew करणे गरजेचे आहे| regular term insurance मध्ये आपण वयाच्या ८० वर्षा पर्यंत एकदाच policy घेवू शकता|

१ year term insurance plan मध्ये व regular term insurance मध्ये premium rate difference असू शकतो|

Guaranteed return plans

यामध्ये आपण आपले पैसे गुंतवणुकीसाठी अथवा पैश्याची growth होण्यासाठी वापरतो, यामध्ये आपणास tax benefit देखील मिळतो| guaranteed plans मध्ये गुंतवणूक केल्यास policy mature झाल्यानंतर आपणास उत्तम परतावा मिळू शकतो| आपल्या भविष्यासाठी आपण साविन्ग्स वाढवू शकतो|

guaranteed plans चा आणखी एक फायदा असा होतो कि आपणास आपल्या policy वर insurance कवर मिळतो| ज्यामध्ये आपल्या पश्चात आपल्या कुटुंबाची आर्थिक तजवीज होते|

Health Insurance | Aarogya Vima | आरोग्य विमा

two types of PhonePe health insurance | PhonePe health insurance types | फोनपे आरोग्य विमा प्रकार

ह्यामध्ये दोन मुख्य प्रकार आहेत

Coronavirus insurance

ह्यामध्ये आपणास कोरोना (covid 19) झाल्यास सदर policy चा लाभ आपणास मिळतो मुखत्वे करून pre ३० days before & post ६० days hospitalisation चा फायदा मिळतो व याचा लाभ आपण कोणत्याही hospital मधून घेवू शकता| सदर पलांचा फायदा पुढीलप्रमाणे आपण घेवू शकता

 • Treatment without cash
 • Coronavirus plan starts just at Rs. 697/year (for cover amount of 50000 Group insurance PhonePe users only)
 • Ambulance expenses

Health + covid 19 insurance plan

ह्यामध्ये आपणास विविध स्वरुपात benefits दिले जातात| त्याची यादी पुढील प्रमाणे

 • Pre and Post Hospitalization
 • Cashless treatment
 • No claim Bonus
 • Tax benefits
 • 3 months baby to 65 year old person can avail these benefits
 • Premiums low at just Rs. 241/month (for a 1 lakh cover amount for single member up to age 35 years)
 • Offers Ayush Treatment
 • High hospitalization up to Rs. 20,00,000

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न – FAQ

Health Insurance मध्ये माझ्या कुटुंबातील व्यक्तींना घेता येईल का?

उत्तर – जर आपल्या कुटुंबातील व्यक्तीला मागील आजाराची पाश्वभूमी असेल तर आपला claim reject होवू शकतो या मुळे सदर plan मध्ये घेवू नये

फोनेपे ही विमा कंपनीस IRDA या शासकीय संस्थेची मान्यता आहे का ?

हो, फोनपे ही विमा कंपनी Phonepe insurance broking services Pvt Ltd या नावाने नोंदणीकृत आहे व कंपनीस १०/०८/२२४ पर्यंत valid licence परवानगी आहे, जे त्यानंतर renew होत असते

 • Honda ends its diesel engine lineup due to new Real Driving Emissions rules
  Honda ends its diesel engine lineup in India | Honda ends its diesel engine lineup due to new Real Driving Emissions rules | The Japanese automaker will stop producing its 1.5-litre i-DTEC diesel engine, which is currently available in the Amaze, City (fifth generation), and WR-V SUV, before the Real Driving Emissions (RDE) rules in India go into effect in April 2023. Numerous diesel models from various brands have been discontinued as a result of the new RDE rules, which require significant investments in upgrading diesel engines to comply with the strict new emission regulations.  For instance, the premium i20 hatchback is scheduled to lose this choice after the Hyundai Grand i10, Nios, and Aura compact sedans quietly discontinued their diesel engine offerings earlier this year. Customers in India can still purchase diesel Hondas until the end of March 2023, but the business planned to sell out of its diesel stock at dealerships all around the nation exactly three years after the BS VI emission norms were required starting on April 1, 2020. Select Amaze compact sedan models including the diesel-powered WR-V have already been discontinued by Honda Cars India. The current generation Jazz, WR-V, and City (fourth generation) are also being phased out by the automaker since the three models are nearing the end of their lifespans. Between December 2022 and February 2023, the diesel versions in the remaining portfolio will reach the end of their service life. According to Autocar Professional, once the BS VI emission standards went into effect in April 2020, the 1.5liter diesel engine accounted for 21% of Honda’s overall car sales. However, due to a shift in consumer preference toward petroleum cars, this percentage has further decreased to only 7% of its total sales. Between CY2020 and CY2022, HCIL recorded sales of roughly 30,000 to 35,000 diesel automobiles. In 2013, Honda launched the first-generation Amaze compact sedan in India, introducing the 1.5-liter diesel engine known as “i-DTEC.” According to the manufacturer, the BS VI-compliant engine generates 24.1 kpl in the bigger …

  Read more

 • Greg Abbott will be elected to a third term as governor of Texas
  According to NBC predictions, Republican Greg Abbott will be elected to a third term as governor of Texas, defeating Democrat Beto O’Rourke. The second-longest-serving governor in Texas is Abbott. According to pre-election day polls, Abbott was ahead by 2 to 13 percentage points. Abbott triumphed in his prior contests in 2014 and 2018 by margins …

  Read more

 • Scorpio s11 price and specifications
  Scorpio s11 price, Scorpio s11 price in India, Scorpio s11 price in Mumbai, Scorpio s11 price in New Delhi, Scorpio s11 price in Jodhpur, Scorpio s11 price in Chennai, Scorpio s11 price in Bangalore, Scorpio s11 price in Patna, Top model Scorpio s11 price Scorpio s11 price Scorpio s11 price key Specifications
 • Force Gurkha five-door spied recently at dealership
  The Force Gurkha’s five-door variant was spotted at a dealership, which suggests that the car’s market debut is getting closer. Force Gurkha five-door spied recently at dealership In many aspects, the five-door Gurkha resembles its three-door sibling. Its front end, headlights, bumpers, taillights, and snorkel intake all seem to have been taken directly from another …

  Read more

 • 2023 Maruti Baleno Cross Spied, know more specs
  Maruti YTB SUV 2023 (Baleno Cross) Spied The Maruti Baleno Cross Coupe is expected to make its premiere at the 2023 Auto Expo in January, however, the launch date may be postponed. Between the Brezza and Grand Vitara, it will be placed above the Baleno hatchback. It will be offered for sale through the company’s …

  Read more